Tűzjelző rendszerek rendszeres és különleges esetekben történő karbantartása

Ahhoz, hogy Ön, a vállalata, a munkavállalói, ingó és ingatlan javai biztonságban legyenek, nem feledkezhet meg a biztonsági rendszerek folyamatos és időszakos karbantartásáról. Mint minden rendszernek, a tűzjelző rendszer ellenőrzésének is megvannak a szabályai, a karbantartási munka kötelező elemei és az, hogy ki végezheti el ezen feladatokat.

A tűzjelző rendszer/ek tervezése, telepítése és karbantartása, a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján, ma már csak tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány birtokában végezhető. Így valójában már szűkül is a kör, hogy kihez fordulhat segítségért az ember, ebben a témában.

A szakszerű karbantartási munka mellett ugyanakkor, a rendszeres, un. ellenőrzési feladatokról sem szabad megfeledkeznünk. A tűzjelző rendszerek vonatkozásában – a jogszabályi előírások szerint, vannak olyan feladatok, amelyekhez nincs szükség szakképzett személyre/személyekre, csak kinevezett felelősre/felelősökre, akik a tűzjelző rendszer kezelését illetően jól felkészültek és tisztában vannak az elvégzendő feladatokkal és azok menetével.

Rendszeres ellenőrzési feladatok

A rendszeres ellenőrzési feladatok főleg, a rendszer normál körülmények közötti működőképességét hivatottak vizsgálni és ellenőrizni. A napi, illetve havi rendszerességű ellenőrzési feladatok, a rendszer jelzésképességét, a kezelőfelületek megfelelő működőképességét, illetve a rendszert kezelők hozzáértését, valamint az épület használóinak megfelelő rutinját (pl. az evakuációs hangjelzők üzemszerű működtetés mellett megtarott tűzriadó gyakorlatok) hivatott visszajelezni, visszaigazolni.

A rendszeres – minimum féléves vagy akár annál gyakoribb – karbantartási (és egyben ellenőrzési) feladatok viszont, már a szakképzett személyzet feladatköre, hiszen itt már a rendszer minden részére kiterjedő műszaki (valós működési – pl. tűzeseti vezérlési tesztek) felülvizsgálatról beszélünk.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló tűzjelző berendezések esetében, a féléves, rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során, az üzemeltető biztosítja, hogy a szakképzett személy ellenőrizze a tűzjelző berendezés üzemeltetésének személyi feltételeit, ellenőrizze az üzemeltetési napló bejegyzéseit és tegye meg a szükséges preventív beavatkozásokat a berendezés helyes működésének érdekében, értékelje az üzemeltető által végzett korábbi (napi, illetve havi) ellenőrzési feladatok tapasztalatait, akár tegyen javaslatot is ezekre vagy a berendezés helyes működésének helyreállítására.

Keresse szakértő kollégánkat Szikra Gábort a +36 (70) 466 0659 telefonszámon vagy írjon nekünk e-mailt!

A karbantartó felelőssége

Tűz esetén a menekülő utakat jelző táblák fontossága

A karbantartó felelőssége, ellenőrizni minden zónában, az összes érzékelőt vagy kézi jelzésadót, és hogy a tűzjelző központ helyesen észleli és jelzi ki az eseményeket, megszólaltatja-e a riasztásjelző eszközöket (hang-, fényjelzők) és működteti-e a vezérlési funkciókat. Továbbá, a karbantartó ellenőrzi a tápforrások, valamint a tűzjelző központ hibajelzési funkcióinak működését, tűz- és hibaátjelző berendezés esetén ellenőrzi a kapcsolatot, a fogadó állomások felé és természetesen minden olyan további ellenőrzést és vizsgálatot elvégez, amit egyrész előír a vonatozó tűzvédelmi jogszabály, illetve amit a rendszer, és/vagy az eszközök gyártója vagy telepítője előír.  A karbantartási munka során szemrevételezi még az összes vezeték, szerelvény és berendezés biztonságos rögzítését, azok sértetlenségét, azok megfelelő korábbi telepítését, valamint ilyenkor azt is megvizsgálja, hogy történt-e változás az épület vagy a helyiségek rendeltetésében, használatában, belső kialakításukban, az épületszerkezetekben, ami befolyásolhatja a rendszer további megfelelő működését.

Keresse szakértő kollégánkat Szikra Gábort a +36 (70) 466 0659 telefonszámon vagy írjon nekünk e-mailt!

Különleges esetek során szükségessé váló ellenőrzési feladatok

Füstérzékelők megfelelő működése elengedhetetlen

Elképzelhetőek olyan esetek, ami során a tűzjelző rendszerekkel összefüggésben, gyors reakció, megoldás kell. Ezek valóban különleges esetnek számítanak, ezért különleges figyelmet is igényelnek. Ilyen esetekben, a rendszer felügyeletéért felelős személynek értesítenie kell a rendszer karbantartóját, hogy az minél hamarabb megkezdhesse a rendszer ellenőrzését és/vagy az esetleges hibák kijavítását.

Ilyen helyzetek lehetnek a valós tűzesetek, a téves jelzések (ami lehet akár rendszerhibából eredő vagy akár üzemeltetési hibából eredő) a rendszer meghibásodása, a rendszer tervezett vagy nem tervezett helyi (gyors) átalakítása, hosszabb áramszünet vagy egy új karbantartóval kötött szerződés esete. (Megjegyzés: A különleges esetek közé sorolt hosszabb áramszünet estén – ami egyenértékűnek kezelendő a tűzjelző berendezés 30 napnál hosszabb idejű teljeskörű leállásával is – a rendszeren, teljeskörű karbantartást és felülvizsgálatot kell elvégezni.)

A tűzjelző rendszer karbantartásának és felülvizsgálatának feladatait összegyűjtve Ön talán meglepődhet vagy megrettenhet, hogy ezen elvégzendő feladatok összessége egyszerre túl sok…

De ne ijedjen meg, hiszen ezért vannak a szakképzett tűzvédelmi vizsgával rendelkező kollégáink, hogy Önnek is segítsenek mindezen feladatnak az elvégzésében és folyamatosan segítséget nyújtsanak a rendszer megfelelő működtetésében.